1
باشگاه مهارت های نوین بستن

نظرسنجی

کدامیک از فعالیت های باشگاه در امر اشتغال زایی موثرتر می باشد؟

برگزاری دوره های عملی
ارتباط باشگاه با صنعت (کارآموزی فراگیران)
برگزاری کارگاه های دوره ای
دوره های خود اشتغالی

مشاهده نتایج
  • امکان سنجی و ارایه فرصت¬ها و خدمات و آموزش مهارت محور به دانشجویان و حتی جوانان بی شام(بی شغل- بی آموزش- بی مهارت)و تبدیل آنان از کارجو به کارآفرین
  • ايجاد كارگاه هاي آموزشي ـ پژوهشي در راستاي دانش افزایی برای اعتلای سطح علمی مهارتی کلیه دانشجویان علمی کاربردی .
  • ساماندهی آموزش¬های مدرسین و ایجاد اتاق فکر مدرسین استان و برگزاري همايشها و سمينارهاي پژوهشي
  • فراخوان دانش آموختگان مراکز آموزشی استان و مستند سازی تجربیات و بهره گیری از ظرفیت¬های فکری، اقتصادی و اجتماعی آنان.
  • ایجاد انجمن نانوفناور علمی کاربردی استان با همکاری مدرسان و دانشجویان متخصص.
  • فراخوان 1000 مدرس علمی کاربردی و بکارگیری ظرفیت اقتصادی و اجتماعی آنان با تشکیل دفاتر تخصصی ذیربط.
  • مشاوره تخصصی اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان با همکاری مدرسان کارافرینی
  • شبیه سازی فناوری های نو و ارایه در قالب برنامه های آموزش مهارتی به مخاطبان اعم از دانشجویان، مدرسان و علاقه مندان جامعه استانی
  • ایجاد فروشگاه مجازی (طراحی فروشگاه و نمایشگاه مجازی مهارت برای بازاریابی ملی و حتی بین المللی محصولات دانش بنیان استانی).
  • شبیه سازی محیط کار برای دانشجویان

ماموريت و رسالت باشگاه

باشگاه مهارت هاي نوين، باشگاهي است كارآفرين، مهارت آفرين،آينده پژو و نقش آفرين در توسعه استان با هدف شناسايي، جذب، پرورش، هدايت و اعتلاي سطح علمي و مهارتي كارآموزان و جوانان جوياي كار و استفاده تجاري و به اشتراك گذاري تجربيات، مهارت ها و بطور كلي سرمايه هاي انساني دانش آموختگان و مدرسان با استعداد استان از طريق مديريت و ساختاردهي به آنها در قالب گروه هاي آموزشي، پژوهشي، مهارتي و حرفه اي و اجراي پروژه هاي كسب و كار تشكيل مي گردد