1
باشگاه مهارت های نوین بستن

اخبار

تشکیل جلسه هماهنگی جهت برگزاری مراسم بزرگداشت ربع قرن فعالیت دانشگاه

باشگاه مهارت هاي نوين

تشکیل جلسه هماهنگی جهت برگزاری مراسم بزرگداشت ربع قرن فعالیت دانشگاه
بام نو تاريخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲


به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان بوشهر،در راستای برگزاری مراسم بزرگداشت ربع قرن فعالیت دانشگاه جلسه ای با حضور دکتر جابری عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس و خانم سمیه کوکبی شاعر پریسکه سرا در دفتر ریاست واحد استانی بوشهر برگزار شد.

برگزاری نشست ادبی دمی با حافظ در روز شنبه 22 مهرماه با همکاری دانشگاه خلیج فارس به مناسبت بزرگداشت حافظ و راه اندازی انجمن پریسکه سرایان جنوب با حضور دکتر بهرهی رئیس این انجمن از مهمترین مصوبات این نشست بود.


ماموريت و رسالت باشگاه

باشگاه مهارت هاي نوين، باشگاهي است كارآفرين، مهارت آفرين،آينده پژو و نقش آفرين در توسعه استان با هدف شناسايي، جذب، پرورش، هدايت و اعتلاي سطح علمي و مهارتي كارآموزان و جوانان جوياي كار و استفاده تجاري و به اشتراك گذاري تجربيات، مهارت ها و بطور كلي سرمايه هاي انساني دانش آموختگان و مدرسان با استعداد استان از طريق مديريت و ساختاردهي به آنها در قالب گروه هاي آموزشي، پژوهشي، مهارتي و حرفه اي و اجراي پروژه هاي كسب و كار تشكيل مي گردد