1
باشگاه مهارت های نوین بستن
نام و نام خانوادگی  
نام پدر  
شماره ملی    
تاریخ تولد  
جنسیت
شماره دانشجویی    
رشته تحصیلی  
مقطع تحصیلی
نام مرکز  
تا به حال به اردوی راهیان نور رفته اید؟
علاقه مند همکاری در اردوی راهیان نور دارید؟
در چه زمینه ای علاقه مند همکاری هستید؟
تا حالا در بسیج دانشجویی یا محلات فعالیت داشته اید؟
آدرس منزل  
آدرس محل کار
تلفن همراه    
تلفن ثابت    
ایمیل
 
         

ماموريت و رسالت باشگاه

باشگاه مهارت هاي نوين، باشگاهي است كارآفرين، مهارت آفرين،آينده پژو و نقش آفرين در توسعه استان با هدف شناسايي، جذب، پرورش، هدايت و اعتلاي سطح علمي و مهارتي كارآموزان و جوانان جوياي كار و استفاده تجاري و به اشتراك گذاري تجربيات، مهارت ها و بطور كلي سرمايه هاي انساني دانش آموختگان و مدرسان با استعداد استان از طريق مديريت و ساختاردهي به آنها در قالب گروه هاي آموزشي، پژوهشي، مهارتي و حرفه اي و اجراي پروژه هاي كسب و كار تشكيل مي گردد